cuartopexigo é un punto de encontro de mentes creativas e miradas curiosas. A través de 4 eixos de actividade que conversan entre sí , cuartopexigo prentende xerar un movemento constante, como de punto de encontro e de fiestra (sala) , de inspiración (residencia) , de escaparate para a venda (tenda) e difusión (editorial) de proxectos de autor creativos e artísticos, de historias contadas a través de diferentes olladas.
Un escenario, un despertar, unha ollada, para ficar.
Un punto de encontro.
libro Mercado
falamos?
@cuartopexigo