Un punto de encontro. @cuartopexigo falamos?
tenda Unha ollada. Un impulso, unha mirada... un escaparate. Un punto de venda nun posto do mercado de abastos. Un ready made. Ao pé da rúa. Para tódolos públicos. 7m2 de arte de bolsillo, viaxeira. Aquí so precisas dunha mirada curiosa, dun intre.
* tenda online
Praza de Abastos , Casetas 3-4· Compostela
@tenda_cuartopexigo